Jump to content

At a glance

Schloß Augustusburg

Schloss 1 09573 Augustusburg Phone.: +49 (0) 37291 / 38 00 Fax: +49 (0) 37291 / 38024 Mail: service@die-sehenswerten-drei.de GPS-Coordinates: N 50°48.730 E 013° 06.040

Burg Scharfenstein

Schlossberg 1 09430 Drebach / OT Scharfenstein Phone.: +49 (0) 37291 / 38 00 Fax: +49 (0) 37291 / 38024 Mail: service@die-sehenswerten-drei.de GPS-Coordinates: N 50°48.730 E 013° 06.040

Schloß & Park Lichtenwalde

Schlossallee 1 09577 Niederwiesa / OT Lichtenwalde Phone.: +49 (0) 37291 / 38 00 Fax: +49 (0) 37291 / 38024 Mail: service@die-sehenswerten-drei.de GPS-Coordinates: N 50° 52.968 E 013° 00.372

Info

Google Maps uses cookies to provide you with the best possible service. If you click on the following button, you agree to the use of cookies and you can use the map as usual.

Big Map

Schloß Augustusburg

Open daily

April-October 10:00 a.m. last Entry 17:00 p.m.
November-März 10:00 a.m. last Entry 16:00 p.m.
06.12. + 24.12. closed
30.12. open
31.12. open until 14:00 p.m.
01.01. open until 11:00 a.m.

Note: The museums close 1 hour after the last admission. We recommend planning at least 2 hours for your visit.

Burg Scharfenstein

Open Tuesday to Sunday. Also open on Mondays during school holidays and public holidays.

April-October (Tuesday - Sunday) 10:00 a.m., last Entry 17:00 p.m.
November-March (Tuesday - Sunday) 10:00 a.m., last Entry 16:00 p.m.

Note: The museums close 1 hour after the last admission. We recommend planning at least 1 hour for your visit.

Middle Ages Village 2022

15.05.
11.09.
31.10.

Schloß & Park Lichtenwalde

Open Tuesday to Sunday. Also open on Mondays during school holidays and public holidays.

April-October (Tuesday-Sunday) 10:00 a.m., last Entry 17:00 p.m.
November-March (Tuesday-Sunday) 10:00 a.m., last Entry 16:00 p.m.

Note: The museums close 1 hour after the last admission. We recommend planning at least 1 hour for your visit.

Park: open all year around

November - March Park is open to the public. There is no entry.
April - October daily until 10:00 a.m. - 18:00 p.m.

Stay tuned

Always be up-to-date with our newsletter!

Register now

Zámek Augustusburg

Naše muzea

Jedna z nejvýznamnějších sbírek motorek v Evropě, knížecí kočáry a jedna z nejcennějších maleb Lucase Cranacha ve spolkové zemi Sasko – zámek Augustusburg je korunou Krušných hor. A to už více než 450 let! Díky svému monumentálnímu vzhledu a pokladům je považován za jeden z nejkrásnějších renesančních zámků ve střední Evropě. Nastal čas konečně si zámek Augustusburg prohlédnout.

Historie dvoustopých vozidel

MUZEUM MOTOCYKLŮ

Zámek Augustusburg

Muzeum motocyklů patří k nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším sbírkám dvoustopých motorových vozidel v Evropě. Na výstavní ploše 1200 m2 se v podobě 175 exponátů v působivé scenerii působivě představuje technický vývoj motocyklů od roku 1885 až do dnes. Celosvětově unikátní je muzeální expozice historického vývoje výrobců motocyklů DKW, Auto Union a MZ. Opravdovým vrcholem jsou inscenace motocyklového sportu s historickými filmy, zvukový simulátor a mnoho prototypů a unikátů technologie historických vozidel.

Po stopách historie

ZÁMECKÉ MUZEUM

Zámek Augustusburg

Venušin sál zámku Augustusburg zdobí nástěnná malba ze 16. století, která je v německy mluvícím prostoru jedinečná a tematicky se opírá o pověst o rytíři a minnesengrovi Tannhäuserovi. V sousedních komnatách jsou vystaveny zbraně, historický nábytek či dvorské oblečení ilustrující život na kurfiřtském zámku v době renesance.
Muzeum lovné zvěře a ptactva se věnuje fauně Krušných hor se 120 působivými diorámy vystavených savců a ptáků, z nichž nemálo je dnes ohroženo vyhubením.

V Muzeu kočárů získá návštěvník představu o obtížném cestování v minulých staletích před vynálezem automobilu. Vystaveny jsou panské vozy a další kočáry měšťanského i venkovského původu. Vrchol muzejních sbírek představují vozy z bývalé drážďanské konírny.

Zámecká šatlava, která se již v době svého zřízení hojně využívala k zavírání buřičů a podněcovatelů rebelií, představuje malou výstavu historického soudnictví na základě nejrůznějších metod mučení a mučicích nástrojů různých staletí.

impozantní zámecký kostel

CRANACHŮV OLTÁŘ

Zámek Augustusburg

Oltář pro zámecký kostel vytvořený Lucasem Cranachem mladším v letech 1568 až 1571 patří k nejcennějším a nejvýznamnějším památkám saské historie. Obraz je jedním z nejpůsobivějších zobrazení evangelické náboženské víry. Od zasvěcení kostela před 400 lety oltářní obraz nikdy neopustil své původní místo určení. Je pravidelně restaurován a zvěstuje všem, kteří se na něj dívají, své poselství svým někdejším půvabem.

SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří

STUDNIČNÍ DŮM

Zámek Augustusburg

S hloubkou 130,6 metru je tato studna druhou nejhlubší hradní studnou v Sasku. A nejen to: Hnací žentour, který ve studničním domě pohání prostřednictvím cévového kola kolo palečné s průměrem 7,30 metru, je nejstarším zachovalým svého druhu v Sasku. Od roku 2019 je studniční dům přidruženým objektem památky SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří.

ZÁMEK SCHARFENSTEIN

Naše muzea

Kdo hledá místo, kde by se mohl historie doslova dotknout a kde se všechno točí kolem rodiny, je pro něj hrad Scharfenstein jako stvořený: je jako z obrázkové knížky! Existuje jen málo míst, která jsou spojena s mýty a magií Krušnohoří tak, jako tento středověký hrad, který byl vystavěn už kolem roku 1250 během osidlování Krušných hor.

Mimořádná výstava

MYTIČTÍ RYTÍŘI – Bohatství. Moc. Povinnost.

Zámek Scharfenstein

Seznamte se se světem rytířů, který je až dodnes zahalen mnoha ságami a legendami. Živé scenerie, například rytířské turnaje. Boje a rytířské souboje s figurami v životní velikosti zde mohou zažít velcí i malí návštěvníci. Také hrabata z Einsiedelu, v jejichž rodinném majetku se hrad Scharfenstein nacházel téměř půl století, vás očekávají ve zrekonstruovaném brnění.

Krušnohorské tradice

VÁNOČNÍ MUZEUM A MUZEUM HRAČEK

Zámek Scharfenstein

Krušnohorské lidové umění jako louskáčky, kouřící panáčci (kouřníci), andělé a další figurky jedinečným způsobem dokumentují tragický boj horalů v Krušnohoří o přežití po vyčerpání zdrojů stříbrné rudy, kdy se pustilli do ruční výroby dřevěných figurek. Z dnešního úhlu pohledu jim přinesl také v jistém smyslu štěstí.

Výstava „Lidové umění poněkud nevážně“ fascinuje, protože vás zve, abyste se exponátů dotkli, zatočili klikou a vše si vyzkoušeli. Typické krušnohorské figurky i epizody se vám představí v novém světle, protože jsou pohyblivé, veselé, a dokonce nechybí ani hudební inscenace.

více než 800 let historie hradu

MUZEUM HISTORIE A KARLA STÜLPNERA

Zámek Scharfenstein

Hradní muzeum zavede návštěvníky do legendárního světa Karla Stülpnera, krušnohorského národního hrdiny, který byl jako pytlák a pašerák, bohém a umělec v otázkách přežití vždy o krok napřed před vrchnosti. Říká se mu také Robin Hood Krušných hor. Narodil se v roce 1762 na úpatí hradu a v myslích obyvatel Krušných hor žije dodnes. A proslulosti mu přidává zejména Scharfenstein – hrad jako z obrázkové knížky.

ZÁMEK I PARK LICHTENWALDE

Naše muzea

Zámek a park Lichtenwalde tvoří jeden z nejpozoruhodnějších barokních komplexů v Německu. Překvapí vás už samotná cesta k zámku vedoucí podél dlážděné malé lipové aleje s restauracemi, butiky a jednou vinotékou. Za nádherný komplex vděčíme jednomu z ministrů Augusta Silného, který nechal zámek vybudovat v letech 1722–1726. Jeho syn potom zámek začlenil do barokního parku a učinil tak z celého komplexu skutečný klenot ne příliš vzdálený od Drážďan.

exponáty ze vzdálených kultur

MUZEJNÍ KLENOTNICE

Zámek i park Lichtenwalde

Muzejní klenotnice představuje exponáty dalekých kultur, z nichž některé jsou i tisíce let staré a mají nevyčíslitelnou kulturně historickou hodnotu. Patří k nim umělecké a rituální předměty z Nepálu a Tibetu či porcelán, lakované výrobky, nábytek a hedvábné výšivky z Číny a Japonska. Dále jsou zde vystaveny dřevěné a keramické sochy, které jsou svědky starého kultu předků a dokladem víry v duchy v západní Africe.

800 LET „SVĚTLA V LESE“

zámek a park Lichtenwalde

Jak se z hradu může stát zámek? To se dozvíte na této mimořádné výstavě na nádherném zámku Lichtenwalde. Ústředním tématem expozice je 800 let stará rušná historie zámku a parku v tomto působivém barokním komplexu. Staré mapy, kusy nábytku a pohlednice svědčí o proměnlivosti celého komplexu.

Výstava vznikla v rámci spolupráce se sdružením Förderverein Schloss und Barockgarten Lichtenwalde e. V.

Privacy settings

We use several types of cookies and integrations on this website to provide you with an optimal online experience, to increase the user-friendliness of our portal and to constantly improve our communication with you. You can decide which categories you want to allow and which you do not want to allow (see "Custom settings" for more information).
Cookies
Name Usage Duration
privacylayerStatus Agreement Cookie hint1 year
fe_typo_userIdentification of the current sessionEnd of session
cc_popup_msg1 year
ASPSESSIONIDQGADCDCQCookies about movements or states in the purchase process, e.g. the shopping cart statusEnd of session
SessionIDCookies about movements or states in the purchase process, e.g. the shopping cart status
IPAddrCookies around the IP address
ApplicationGatewayAffinityCORSCookies about server associations of visitor sessions (for load balancing).End of session
ApplicationGatewayAffinityCookies about server associations of visitor sessions (for load balancing).End of session
Cookies
Name Usage Duration
_gaGoogle Analytics2 years
_gidGoogle Analytics1 day
_gatGoogle Analytics1 minute
_galiGoogle Analytics30 seconds
Google Tag Manager PixelTag management system for managing and evaluating tracking services
Integrations
Name Usage
youtubeYoutube video embedding
vimeoVimeo video embedding